Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Agenda

Lukas 2 : 34
tekst in de bijbel:

Lukas 2 : 34
Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt.

tekst in het muziekstuk:

Der Heiland ist gesetzt
in Israel zum Fall
und Auferstehen.
Der edle Stein ist sonder Schuld,
wenn sich die böse Welt
so hart an ihm verletzt,
ja, über ihn zur Höllen fällt,
weil sie boshaftig an ihn rennet
und Gottes Huld und Gnade nicht erkennet.
Doch selig ist
ein auserwählter Christ,
der seinen Glaubensgrund
auf diesen Eckstein leget,
weil er dadurch Heil und Erlösung findet.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 152
Cantate Tritt auf die Glaubensbahn
deel 3 recitatief bas

afspelen:

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6