Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Agenda

2 Timotheüs 2 : 8
tekst in de bijbel:

2 Timotheüs 2 : 8
Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt.

tekst in het muziekstuk:

Halt im Gedächtnis Jesum Christ,
der auferstanden ist von den Toten

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 67
Cantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ
deel 1 koor

afspelen:

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6