Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Contact

Agenda

Gebedsruimte

Het gebed is de praktijk van de aanwezigheid van God. Als trots aan de kant gezet wordt, wordt hoop en smeking intenser. Gebed is je nood en afhankelijkheid van God nederig toegeven. Gebed is nodig voor iedere christen. Gebed getuigt van geloof en hoop. Gebed is het voorrecht om het hart van de vader te raken door zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer.

Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Jakobus 4:8

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4:6-7

Vader, hoor in genade onze gebeden.


Gebedsruimte RSS Feeds  Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Psalm 139 : 23 en 24