Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Agenda

Job 19 : 19 - 27
Nieuwe Vertaling
 1. Ik word verafschuwd door mijn naaste vrienden,
  ieder die ik liefheb keert zich tegen me.
 2. Mijn botten steken door mijn magere vel,
  alleen het vege lijf heb ik behouden.
 3. Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij,
  want de hand van God heeft mij getroffen.
 4. Waarom vervolgen jullie mij, zoals God?
  Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren?
 5. O, mochten mijn woorden worden opgeschreven,
  vastgelegd in een inscriptie,
 6. met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld,
  voor altijd in de rotsen uitgehouwen!
 7. Ik weet: mijn redder leeft,
  en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
 8. Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
  toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.
 9. Ik zal hem aanschouwen,
  ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,
  heel mijn binnenste smacht van verlangen.


Moge uit Sion de Heer u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 134 : 3