Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Mattheüs 27 : 45 - 50
Nieuwe Bijbelvertaling
  1. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
  2. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
  3. Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’
  4. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken.
  5. De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’
  6. Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.


Moge uit Sion de Heer u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 134 : 3