Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Daarle

 

Daarle

13 september 1970 - 19 september 1976

Interieur van de kerk van Daarle
Interieur van de kerk in Daarle

Daarle was een kleine hechte agrarische Saksische gemeenschap, waarin lang tradities als noaberschap in stand zijn gebleven. Er waren in 't algemeen kleine boerderijen met een gemengd bedrijf. Later is dat bij een ruilverkaveling veranderd. Ook waren er kleine aannemers, maar dat is nagenoeg verdwenen. Verder een enkel loonbedrijf.


Kerk en pastorie van DaarleKerk en pastorie van Daarle

De geestelijke kleur van de gemeente: gematigd gereformeerde bond en rechts confessioneel. Sterk verbondsmatig denken. Kohlbruggiaanse inslag. Er was veel meeleven en trouwe kerkgang.Verenigingsgebouw DaarleVerenigingsgebouw van Daarle, op 29 maart 1971 in gebruik genomen
Kop van kerkblad

Website van de Hervormde Gemeente te Daarle

  volgende gemeente

1000 Resterende tekens