Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Daarle

 

Daarle

13 september 1970 - 19 september 1976

Interieur van de kerk van Daarle
Interieur van de kerk in Daarle

Daarle was een kleine hechte agrarische Saksische gemeenschap, waarin lang tradities als noaberschap in stand zijn gebleven. Er waren in 't algemeen kleine boerderijen met een gemengd bedrijf. Later is dat bij een ruilverkaveling veranderd. Ook waren er kleine aannemers, maar dat is nagenoeg verdwenen. Verder een enkel loonbedrijf.


Kerk en pastorie van DaarleKerk en pastorie van Daarle

De geestelijke kleur van de gemeente: gematigd gereformeerde bond en rechts confessioneel. Sterk verbondsmatig denken. Kohlbruggiaanse inslag. Er was veel meeleven en trouwe kerkgang.Verenigingsgebouw DaarleVerenigingsgebouw van Daarle, op 29 maart 1971 in gebruik genomen
Kop van kerkblad

Website van de Hervormde Gemeente te Daarle

  volgende gemeente

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6