Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Contact

Deuteronomium 6 : 4 - 9
Nieuwe Bijbelvertaling
  1. Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
  2. Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
  3. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
  4. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
  5. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
  6. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.


Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.
Psalm 143 : 10