Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Contact

 1. U bent toch onze vader?
  Abraham heeft ons niet gekend
  en Israël zou ons niet herkennen,
  maar u, HEER, bent onze vader,
  van oudsher heet u Onze beschermer.
 2. Waarom, HEER, liet u ons afdwalen van uw wegen?
  Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt,
  zodat wij geen ontzag meer voor u hadden?
  Keer toch terug, omwille van uw dienaren,
  van de stammen die u toebehoren.
 3. Sinds kort hebben onze vijanden
  uw heilig volk in hun macht gekregen
  en uw heiligdom vertrapt.
 4. Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst,
  alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen.
  Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
  De bergen zouden voor u beven.
 1. Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,
  zoals vuur water doet koken,
  zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen
  en alle volken voor u laten beven,
 2. omdat u de geduchte daden doet
  waarop wij niet durven hopen.
  Als u toch zou afdalen!
  De bergen zouden voor u beven.
 3. Nog nooit is zoiets gehoord,
  niet eerder zoiets vernomen.
  Geen oog zag ooit een god buiten u,
  die opkomt voor wie op hem wacht.
 4. U komt ieder tegemoet
  die van harte rechtvaardig handelt,
  die uw weg gaat, met u voor ogen.
  Maar nu bent u in toorn ontstoken,
  omdat wij gezondigd hebben.
  Hadden we maar de oude weg gevolgd,
  dan zouden we worden gered.
 5. Wij allen zijn onrein geworden,
  onze gerechtigheid is als het kleed
  van een menstruerende vrouw.
  Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
  verwaaid op de wind van ons wangedrag.


Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.
Psalm 143 : 10