Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Contact

Psalm 104 : 31 - 35
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. De luister van de HEER moge eeuwig duren,
  laat de HEER zich verheugen in zijn werken.
 2. Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft,
  hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.
 3. Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef,
  een lied voor mijn God zolang ik besta.
 4. Moge mijn lofzang de HEER behagen,
  zoals ik mijn vreugde vind in hem.
 5. Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen,
  onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan.
  Prijs de HEER, mijn ziel.
  Halleluja!


Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Psalm 139 : 23 en 24