Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Contact

Psalm 119 : 1 - 8
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
 2. gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  hem zoeken met heel hun hart.
 3. Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die hij wijst.
 4. Uw regels hebt u gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
 5. Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
 6. Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
 7. Ik zal u loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
 8. Ik zal mij houden aan uw wetten-
  verlaat mij dan niet voorgoed.


De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6