Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Contact

Psalm 133 : 1 - 3
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. Een pelgrimslied van David.
  Hoe goed is het, hoe heerlijk
  als broeders bijeen te wonen!
 2. Goed als olie op het hoofd
  die neervalt op de baard,
  de baard van Aäron,
  en neervalt op de hals van zijn gewaad,
 3. als de dauw van de Hermon
  die neervalt op de bergen van Sion.
  Daar geeft de HEER zijn zegen:
  leven voor altijd.


Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.
Psalm 143 : 10