Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Handelingen 14 : 22
tekst in de bijbel:

Handelingen 14 : 22
Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’.

tekst in het muziekstuk:

Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 12
Cantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
deel 3 recitatief alt

afspelen:

Liefdevol en genadig is de Heer,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Psalm 103 : 8 en 9