Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Psalm 130 : 3 en 4
tekst in de bijbel:

Psalm 130 : 3 en 4
Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.

tekst in het muziekstuk:

B) "So du willst, Herr, Sünde zurechnen, Herr, wer wird bestehen?"
(S) Erbarm dich mein in solcher Last,
Nimm sie aus meinem Herzen,
Dieweil du sie gebüßet hast
Am Holz mit Todesschmerzen,

(B) Denn bei dir ist die Vergebung,
daß man dich fürchte.
(S) Auf daß ich nicht mit großem Weh
In meinen Sünden untergeh,
Noch ewiglich verzage.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 131
Cantate Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir
deel 2 arioso bas en koraal sopranen

afspelen:

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6