Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Psalm 74 : 16 - 17
tekst in de bijbel:

Psalm 74 : 16 - 17
Van u is de dag, van u is de nacht,
u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven,
u hebt de grenzen van de aarde bepaald,
zomer en winter - u hebt ze gevormd.

tekst in het muziekstuk:

Tag und Nacht ist dein.
Du machest, daß beide,
Sonn und Gestirn, ihren gewissen Lauf haben.
Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 71
Cantate Gott ist mein König
deel 4 arioso bas

afspelen:

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6