Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
1 Korinthe 15 : 52 - 53
tekst in de bijbel:

1 Korinthe 15 : 52 - 53

...in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.

tekst in muziekstuk:

The trumpet shall sound, and the dead shall he raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption and this mortal must put on immortality.(First Epistle to the Corinthians XV,52-53)

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Oratorium "The Messiah"
deel 48 aria bas

afspelen:

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6