Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Mattheüs 27 : 46 Waarom hebt u mij verlaten?

Mattheüs 27 : 46


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Waarom hebt u mij verlaten?

Jezus citeert vanaf het kruis de eerste zin van psalm 22. Het eerste woord of de eerste woorden van een geschrift of lied waren toen de titel ervan. Iedereen dacht dan automatisch aan de hele inhoud van het geschrift of lied, die elke rechtgeaarde jood vaak ook uit het hoofd kende. Deze psalm van David is een klaaglied uit het bitterste lijden. Het leed van dorst: mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Het leed van spot: allen die mij zien, bespotten mij. Laat God je verlossen. Het leed van sollen met je laatste bezit: Ze verdelen mijn kleren onder elkaar. En naast dit leed, door mensen aangedaan, vooral de duisternis van de Godverlatenheid. Dat alles haalt Jezus niet alleen aan. Hij haalt het als de zoon van David over zich heen. Al het leed van de Godverlaten en mensonterende wereld priesterlijk meedragend en vorstelijk overwinnend wegdragend. Zodat we kunnen zeggen: wat zou een mens mij doen? Ik wordt immers nooit meer door God verlaten!

1000 Resterende tekens