Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp

Bijbelteksten op muziek gezet

1 Korinthe 15 : 54
tekst in de bijbel:

1 Korinthe 15 : 54

En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen.

tekst in muziekstuk:

Then shall be brought to pass the saying that is written. Death is swallow'd up in victory..(First Epistle to the Corinthians XV,54)

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Oratorium "The Messiah"
deel 49 recitatief tenor

afspelen:
1 Korinthe 15 : 51 - 52
tekst in de bijbel:

1 Korinthe 15 : 51 - 52

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven-toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.

tekst in muziekstuk:

Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be chang'd in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet.(First Epistle to the Corinthians XV,51-52)

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Oratorium "The Messiah"
deel 47 recitatief bas

afspelen:
Job 19 : 25-26
tekst in de bijbel:

Job 19 : 25 - 26

Ik weet: mijn redder leeft,
en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.

1 Korinthe 15 : 20

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.

tekst in muziekstuk:

I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth. And though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. (Job XIX,25-26) For now is Christ risen from the dead, the first fruits of them that sleep.(First Epistle to the Corinthians XV,20)

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Oratorium "The Messiah"
deel 45 aria sopraan

afspelen:
1 Korinthe 15 : 21 - 22
tekst in de bijbel:

1 Korinthe 15 : 21 - 22

Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.

tekst in muziekstuk:

Since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.(First Epistle to the Corinthians XV,21-22)

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Oratorium "The Messiah"
deel 46 koor

afspelen:
Openbaring 19 : 6
tekst in de bijbel:

Openbaring 19 : 6

Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen.

Openbaring 11 : 15

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’

Openbaring 19 : 16

Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.

tekst in muziekstuk:

Hallelujah! For the Lord God Omnipotent reigneth. (Apocalypse XIX,6) Hallelujah! The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord and of His Christ; and He shall reign for ever and ever, (Apocalypse XI,15)King of Kings and Lord of Lords! (Apocalypse XIX,16)And He shall reign for ever and ever. Hallelujah!

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Oratorium "The Messiah"
deel 44 koor

afspelen: