Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp

onweer

Dat ziet uw profeet Ezechiël, als hij door uw hand gegrepen is. En ik weet niet wat ik ervan moet denken. Is het noodweer over hem losgebarsten en gaat wat hij daarvan in de werkelijkheid ziet, over in visionaire beelden? Of maakt het noodweer al direct deel uit van zijn visioen? Een ervaring uit mijn vroege jeugd. We woonden op het platteland bij ‘opoe’ in een huis, hoog aan de dijk, met een rieten dak, dat boven veel andere daken uitstak. Opoe was daarom vreselijk bang van onweer en die angst droeg ze op ons, kleinkinderen, over. Eén zware onweersbui vergeet ik nooit. Wat je zag en hoorde leek het mogelijke te boven te gaan. Ik ervoer een heftige doodsangst. Het natuurgeweld had iets transcendents. Uw huiveringwekkende majesteit en macht voelde ik erin. En mijn nietigheid. Tegenwoordig zijn er denk ik weinig mensen meer die noodweer religieus interpreteren. In ieder geval niet in het moderne westen. We kunnen het immers met natuurwetten verklaren. En áls er nu nog aan U gedacht wordt, denkt men daarbij aan iemand met liefde en vergevingsgezindheid, die hoop en kracht geeft. Niet aan iemand die ons doet sidderen. Toch bent U volgens uw Woord ook heilig en te vrezen. Dat besef is bij mij nooit ver op de achtergrond geraakt. Maar er is wel een ander besef bij gekomen. U gaf Ezechiël een gezicht te zien in de betekenis van droomgezicht, visioen. Maar U gaf later een gezicht te zien in de betekenis aangezicht, gelaat. Het gelaat van Jezus Christus. U kwam via Hem in ons midden. Vol liefde en genade. Het noodweer van uw huiveringwekkende toorn over al het kwaad van de wereld, ontlaadde zich over Hem aan het kruis van Golgotha. Ook het kwaad dat in mij zit en van mij uitgaat. Daarvoor dank ik U en prijs ik U. Schenk het mij, dat ik het zo mag blijven zien en dat dat mij rust geeft, ook in de doodsangst die mij in het laatste deel van mijn leven kan overvallen.

1000 Resterende tekens