De website van Arie Tromp

 

 


N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 17 augustus 2022


NBG-webinars en boekje over Bijbel en duurzaamheid

Duurzaamheidsproject voor predikanten en kerkleden

‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel voorgangers en kerkgangers bezig. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) komend najaar het programma Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl, met vijf webinars voor voorgangers en een inspirerend boekje voor kerkleden.

duurzaamheid

‘In de webinars belichten Bijbelwetenschappers en gastsprekers als Matthijs de Jong, Cor Hoogerwerf, Trees van Montfoort en Paul Schenderling wat de Bijbel zegt over de natuur en het leven op aarde’, zegt Lydia van der Meer, Hoofd Kerkrelaties bij het NBG. ‘In de webinars wordt verkend of “groene exegese” kan leiden tot nieuwe inzichten die helpen bij de grote vragen van vandaag. Ook worden de deelnemers toegerust om groene thema's samen met hun gemeenteleden op te pakken.’

Webinars
De webinars voor voorgangers zijn gratis en worden gehouden in oktober en november:
Maandag 17 oktober: ‘De mens als beeld van God, een ramp voor de aarde?’
Maandag 24 oktober: ‘De wake-up-call van de profeten’. Gastspreker: Paul Schenderling.
Maandag 31 oktober: ‘De stem van de schepping in de Psalmen’. Gastspreker: Trees van Montfoort.
Maandag 7 november: ‘Moet deze aarde niet sowieso vergaan?’, over de apocalyptische beelden in 2 Petrus en Openbaring.
Maandag 14 november: ‘De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:19-22’.
Aanmelden voor de webinars kan via bijbelgenootschap.nl/webinars.

Boekje Bijbel en duurzaamheid en website
Het NBG wil behalve voorgangers ook kerkleden inspireren inzake groene thema’s, bijvoorbeeld rond Sint Franciscus/Werelddierendag (4 oktober), Michazondag (16 oktober), of Dankdag (2 november). Daarom verschijnt binnenkort het boekje Bijbel en duurzaamheid met een Bijbelleesplan, gespreksstof voor kringen en kindermateriaal. Het boekje is gratis en wordt tegen verzendkosten toegestuurd na bestelling via bijbelgenootschap.nl/kerken. Daar is vanaf half september ook meer informatie te vinden.


1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4