De website van Arie Tromp

Johannes 13 : 38 Je leven voor mij geven?

Johannes 13 : 38


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Je leven voor Mij geven?

Waarvoor zetten we ons leven in?
Die vraag is op te splitsen in twee andere vragen. Waaraan wijden en besteden we al onze tijd en gaven? Maar ook: waaraan offeren we desnoods ons leven op?
Een christen, die echt gelooft, weet dat goed. Het is de zaak van Jezus en zijn redding. Het is de zaak van Gods Koninkrijk. Het is dus de zaak van vrede, gerechtigheid, liefde. Dat is het enige, dat het echt waard is om ons leven actief en passief aan op te hangen.
Maar een christen weet ook heel goed, hoezeer hij hierin faalt. Elke dag opnieuw. Als een aanklacht hoort hij de woorden van Jezus tegen Petrus ook als op zichzelf gericht: Uw leven voor mij inzetten? De haan van de verloochening kraait in ons hart soms ook luidruchtig. Maar we worden gedragen door oneindige liefde en alles overwinnende vergeving. Het kruis is daar het bewijs van. En Jezus is de opgestane en levende die ons toch telkens weer opnieuw aanstelt in het ‘ambt’ van christen, zoals Hij Petrus opnieuw de opdracht om Zijn lammeren en schapen te weiden en te hoeden. In de kracht van zijn Geest zetten we ons leven toch weer in voor Hem.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4