De website van Arie Tromp

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/Antwerpen, 19 november 2021


Kindernevendienstmethode Bijbel Basics compleet

‘De Bijbel in 200 essentiële verhalen’. Dat beloofde de kinderdienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Komende zondag is die belofte ruimschoots vervuld en is de methode compleet. In plaats van 200 werden het 217 bijbelverhalen. Het laatste programma, Alles wordt nieuw, gaat over het bijbelboek Openbaring. 'Een feestelijk moment.’

Bijbel_Basics
Illustratie: Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem.
Plaatje uit het laatste verhaal in Bijbel Basics over Openbaring.
Illustrator: Mathias Weber.

Dat zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik van het NBG. ‘We zijn blij en dankbaar dat we kinderen vertrouwd kunnen maken met de bijbelse boodschap, van het scheppingsverhaal tot en met de belofte van een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Nu Bijbel Basics compleet is, zullen we de methode actueel houden met nieuwe afleveringen, onder meer passend bij het kerkelijk jaar.'

Hoopvol
Het Bijbel Basics-programma van 21 november draait om Openbaring 21. Schol-Wetter: ‘Johannes ziet in een visioen het nieuwe Jeruzalem, waar God bij de mensen komt wonen. Kinderen worden creatief uitgenodigd om dit hoopvolle verhaal met hun eigen leven te verbinden.’

Bijbelgericht en kindgericht
Bijbel Basics startte vier jaar geleden als methode om in de kindernevendienst zowel de Bijbel als het kind centraal te stellen. Bijbel Basics behandelt alle soorten bijbelboeken, ook als ze voor kinderen wat moeilijker zijn, zoals Spreuken en Openbaring. De in totaal 217 afleveringen laten kinderen van 4-12 jaar kennismaken met de essentiële bijbelverhalen. In de onderbouw worden die verhalen naverteld, in de bovenbouw lezen de kinderen de verhalen uit de Bijbel zelf. Zo krijgen ze een brede basiskennis van de Bijbel. Bij elk verhaal horen gevarieerde verwerkingsvormen en gespreksvragen. Dankzij inzichten uit kindertheologie, pedagogiek en didactiek sluit Bijbel Basics nauw aan bij de belevingswereld en de verschillende leervoorkeuren van kinderen.

Nederlands en Engels
Bijbel Basics wordt gebruikt door circa 13.500 jeugdwerkers in allerlei kerken, zoals in de Protestantse Kerk in Nederland, in rooms-katholieke parochies, de Christelijke Gereformeerde, Gereformeerd-vrijgemaakte en Nederlands Gereformeerde kerken, Baptistengemeenten, Remonstrantse en evangelische gemeenten. Uit reacties en enquêtes blijkt dat veel gebruikers enthousiast zijn over het materiaal. Vanwege belangstelling uit andere landen, internationale kerken en migrantenkerken is de methode ook in het Engels beschikbaar.
Op debijbel.nl/bijbelbasicszijn alle afleveringen te downloaden. Wie zich aanmeldt, krijgt een startersgids en wekelijks een aflevering via de mail.

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/Antwerpen, 10 november 2021


Inspiratie over Advent en Kerst voor voorgangers

NBG-webinars over Lucas 1 en 2

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) houdt twee inspiratiewebinars over de achtergronden van het kerstevangelie. De webinars zijn bedoeld voor voorgangers, predikanten en andere theologen. Het eerste webinar gaat over Lucas 1 en veronderstelt enige kennis van het Grieks. Het tweede behandelt Lucas 2 en is ook geschikt voor wie geen Grieks kent. Deelname is kosteloos.

Webinar Lukas 1 en 2

‘Vertellers kunnen iets hebben aan vertalers’, zegt Cor Hoogerwerf, die samen met Matthijs de Jong de webinars geeft. ‘Nu binnenkort de bekende kerstverhalen uit het Lucasevangelie weer verteld worden, willen we voorgangers ondersteunen en inspireren. We belichten de kernwoorden en de literaire en historische context. We laten het verband zien met andere passages in het Oude en Nieuwe Testament en we leveren bouwstenen voor een preek.’

Met en zonder Grieks
Het eerste webinar concentreert zich op het Lied van Zacharias uit Lucas 1:67–79. Dit webinar wordt gegeven op maandagmorgen 13 december van 10.00-11.15 uur. Hier wordt gewerkt vanuit de Griekse brontekst met aandacht voor de vertaalkeuzes in de NBV21. Kennis van het Grieks is nuttig (maar niet noodzakelijk). Het tweede webinar gaat over het Kerstevangelie uit Lucas 2:1–21. Dat wordt gehouden op dinsdagmorgen 14 december van 10.00-11.15 uur. Hier wordt primair gewerkt vanuit de NBV21; kennis van het Grieks is voor deelname niet nodig.

Interactief en gratis
De webinars zijn interactief met gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Deelnemers krijgen na afloop de vertaalaantekeningen met de behandelde stof toegestuurd. Deelname aan de webinars is gratis. Aanmelding bij het NBG via de volgende link:
https://www.bijbelgenootschap.nl/webinars

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/Antwerpen, 24november 2021


Kerstevangelie om uit te delen, leesplan en kinderproject

‘Breng het kerstverhaal thuis’

Advent begint zondag in een tijd van beperkende maatregelen. Het is onzeker hoe Kerst, het hoopvolle feest van Jezus’ geboorte, gevierd kan worden. Mede daarom stelt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) aan kerken gratis het kerstevangelie beschikbaar, als uitdeelboekje. Het boekje heet: Kerst: kracht en kwetsbaarheid. Dit onder het motto: ‘Breng het kerstverhaal thuis’.

kerstverhaal1
uit Kerst: kracht en kwetsbaarheid
© Shutterstock

‘Misschien mogen we met Kerst maar met weinig mensen naar de kerk of bij elkaar op bezoek’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Maar dan zijn er altijd nog mogelijkheden om het kerstverhaal te delen én uit te delen. Dat maken we mogelijk met dit boekje’.
Kerst: kracht en kwetsbaarheid bevat Lucas 2 in de nieuwste vertaling, de NBV21, aangevuld met extra inspiratie en achtergrondinformatie. Kerken kunnen zoveel exemplaren aanvragen als ze willen, om te geven aan kerkleden en mensen die in de omgeving van de kerk wonen. ‘Juist ook als zij niet naar de kerk kunnen of durven komen’, aldus Schol-Wetter. Het boekje kan besteld worden bij het NBG.

Adventsleesplan ‘Welkom’
Voor advent en Kerst brengt het NBG een bijbelleesplan uit met de titel: ‘Welkom’. Dit leesrooster bevat 25 bijbelteksten over welkom-zijn, met een vraag of opdracht. Anne-Mareike Schol-Wetter: 'De onzekerheid en polarisatie van deze tijd kunnen ervoor zorgen dat je extra verlangt naar verbondenheid. Met het leesplan nodigen we je uit om stil te staan bij vragen als: Voel je jezelf welkom, bij mensen en bij God? Is Jezus welkom in jouw leven? En kun jij ook anderen – die misschien eenzaam zijn – verwelkomen?’ Het leesplan is te volgen in de gratis NBG-app Mijn Bijbel.

kerstverhaal2/>
uit Bijbel Basics © NBG

Kinderproject ‘Tel je mee?’
Voor kinderen van 4-12 jaar is er het Bijbel Basics-kerstproject ‘Tel je mee?’ Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘Kinderen én volwassenen kunnen zich wel eens afvragen of je wel meetelt als je niet rijk, knap, beroemd of slim bent. Maar voor God is iedereen waardevol. Jezus zelf werd geboren als hulpeloos kind in arme omstandigheden. Daarin liet God zien dat ook mensen zonder macht plek bij Hem hebben.’ Het projectmateriaal en de filmpjes zijn gratis te downloaden via bijbelbasics.nl.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4