De website van Arie Tromp

Johannes 19 : 26 - 27 Dat is uw zoon. Dat is uw moeder

Johannes 19 : 26 - 27


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Dat is uw zoon. Dat is je moeder.

Zoon en moeder. Dat gaat om relaties binnen het gezin. Zoals ook andere verhoudingen. We zijn allemaal zoon of dochter, en meestal, niet altijd, vader of moeder, broer of zuster. Zo heeft de Schepper het bepaald. Een heel belangrijk deel van onze identiteit, onze persoonlijkheid is door die diep ingrijpende relaties gevormd. Goed gevormd, soms ook met gemis en beschadigingen gevormd. En in de loop van het leven kunnen die relaties ook onder druk komen te staan of stuk gaan. Het kwaad brengt scheiding tussen mensen. Soms heeft een goede keuze, bijvoorbeeld de keus om Jezus te volgen in recht, eerlijkheid, opofferingsgezindheid, slechte gevolgen voor deze relaties. Jezus zelf koos de weg van zijn Vader. Dat bracht hem aan het kruis. Maria verloor haar zoon. Johannes zijn vriend. Maar vanaf het kruis gaf Hij hen aan elkaar. Hij zorgt voor nieuwe relaties, die meer dan zwakke compensaties zijn. De relatie van broeder en zuster zijn in het geloof. Van de gemeenschap der heiligen. Van mensen die liefdevol naar elkaar zien. Als geestelijke erfenis, als gave en opgave van Jezus, onze Redder.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4